Artikelen overzicht

65  4  3  2    

Hieronder vindt u de 10 meest recente artikelen. In de rechter kolom kunt u een categorie of een jaartal kiezen om de artikelen van die categorie of dat jaar in te zien. Complete kranten kunt u bekijken in het menu hierboven onder ‘Verschenen nieuwskranten’.

Johannes van Rood (1926)

Speuren naar mogelijkheden om patiënten te helpen

Prof.dr. Jon van Rood

nummer 2, april 2012,
14-04-2010, categorie: Kankeronderzoek

Waarom en hoe gaan dingen fout? Pas als we dat begrijpenkunnen we gericht ingrijpen. Dat geldt ook voor de menselijkegezondheid. De immunologie is van enorme waarde bijhet doorgronden van mechanismen die ten grondslag liggenaan het ontstaan en beheersen van ziekten. Immunohematoloogprof. dr. Johannes van Rood (1926) weet dat alsgeen ander. Op zijn palmarès staan, naast onder andere deoprichting van Eurotransplant, verschillende wetenschappelijkedoorbraken. Dit voorjaar komt daar één bij.

65  4  3  2    
Webdesign © 2012 Strik Design